โคลีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นซึ่งพบในอาหารประจำวันหลายชนิด เช่น ตับ ไข่ ปลาแซลมอน เนื้อแดง พืชตระกูลถั่ว และอกไก่ เป็นสารอาหารที่มีหน้าที่สร้างอะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญซึ่งมีหน้าที่ในกระบวนการนับไม่ถ้วนภายในร่างกาย ช่วยเรื่องความจำ เมแทบอลิซึม และระบบประสาท เป็นต้น โคลีนยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านความสามารถในการสนับสนุนตับและการทำงานของสมอง

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์